Usługi geodezyjne

  • Podziały działek i nieruchomości (pełna dokumentacja do notariusza)
  • Kompleksowe obsługi budowy obiektów (tyczenie, pomiary)
  • Mapy do celów projektowych
  • Mapy inwentaryzacyjne powykonawcze budynków
  • Dokumentacje do celów prawnych
  • Wykazy zmian do KW i AWZ
  • Inwentaryzacje stanu zagospodarowania terenu i uzbrojenia podziemnego