Usługi geodezyjno - informatyczne

Witamy na naszej stronie! Jesteśmy firmą działającą od 2000 roku. Gwarantujemy wysoką jakość i krótkie terminy wykonywanych prac. W swojej ofercie posiadamy usługi geodezyjne, a od niedawna także informatyczne. Więcej informacji dotyczących naszej oferty znajduje się w odpowiednich działach. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować lub zadać pytanie, skorzystaj z formularza kontaktowego .

Czym jest geodezja?

Nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni. Pochodzi z języka greckiego geo - Ziemia i daiso - będę dzielił. Wynikiem geodezyjnych pomiarów terenowych i prac kameralnych są różnego typu opracowania graficzne (np. mapy), ale także dokumenty tekstowe o charakterze prawnym (np. podczas rozgraniczania nieruchomości). Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których słowa geodezja używa się do określenia dziedziny wiedzy i techniki związanej z pomiarami małych powierzchni (geodezja szczegółowa). W większości krajów Europy zachodniej termin geodezja zarezerwowany jest wyłącznie dla nauki zajmującej się pomiarami dużych obszarów i całej Ziemi. Zadania zarezerwowane dla geodezji szczegółowej określane są tam mianem miernictwa. Termin miernictwo i związany z nim zawód mierniczego przysięgłego, jako osoby zaufania publicznego należy do polskiej tradycji i został zmieniony w latach po II wojnie światowej z powodów politycznych. źr. Wikipedia

Czym jest informatyka?

Informatyka - łac. informatio 'wyobrażenie', ang. informatics – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji – w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje, pierwotnie będąca częścią matematyki, rozwinięta do osobnej dyscypliny nauki, pozostającej jednak nadal w ścisłym związku z matematyką, która dostarcza podstaw teoretycznych przetwarzania informacji. W języku polskim termin ten zaproponował w październiku 1968 r. Romuald Marczyński w Zakopanem na ogólnopolskiej konferencji poświęconej "maszynom matematycznym", na wzór fr. informatique i niem. Informatik.